Vrienden en sponsors

Al vele jaren heeft het Ad Hoc Orkest een grote groep vrienden die het orkest financieel ondersteunt. Door hun jaarlijkse donaties is het voor ons mogelijk om de kosten voor de instellingen waar wij komen spelen laag te houden. We zijn daar erg blij mee. Een enkele keer houden we een actie die vooral ons amateurorkest ten goede komt. Begin 2014 hebben we van een grote groep vrienden een extra donatie ontvangen om het (dure) eigentijdse repertoire voor ons lustrumconcert CRISIS! te kunnen huren. En dit jaar hebben we zelfs een succesvolle crowdfunding weten te organiseren voor het 9e lustrum.

Wij hebben onze vrienden ook iets te bieden. Het Ad Hoc Nieuws, dat alleen voor leden is, valt ook bij de vrienden vers van de pers op hun digitale deurmat. Verder houden we we hen persoonlijk op de hoogte van onze concerten en krijgen vrienden korting op de entree bij onze concerten. Ook u bent zeer welkom als Vriend van het Ad Hoc Orkest en wordt dat door een jaarlijkse donatie van ten minste € 25,00 over te maken op

 

  •  IBAN NL06 INGB 0003 1621 12
    t.n.v. Penningmeester Ad Hoc Orkest te Utrecht
     o.v.v. Vriendenkring 2020


Een andere mogelijkheid is om aan de kassa bij een van onze concerten vriend te worden.

Daarnaast zijn wij ook heel blij als u ons wilt sponsoren met uw bedrijf. Uw melding is welkom bij ahoutrecht@gmail.com

lampenaktie2007.jpg